Ondersteuningsverklaringen voor de LP

De LP & ”Ondersteuningsverklaringen.nl”

Met een ondersteuningsverklaring steun je de LP voor de daadwerkelijke verkiezingen. Met dit artikel leggen we uit hoe dit precies werkt en hoe de LP met samenwerkingsparter Ondersteuningsverklaringen.nl (verder: OSV) ervoor zorgt dat ze tijdig binnengehaald worden. Bij verkiezingen wordt er van nieuwe partijen verlangd dat ze een bepaald aantal mensen werven die de kandidatuur ondersteund.

De LP inventariseert van te voren actief via een netwerk van kieskringcoördinatoren op de app Slack of er al voldoende mensen bereid zijn gevonden om een OSV te tekenen. Zo komt vroegtijdig in kaart waar meer hulp nodig is, bij het werven op straat bijvoorbeeld. Bekijk op de netwerkpagina wie jij kan aanspreken als je een OSV wilt tekenen

Werkwijze verzamelen OSV’s

Als verkiezingen in aantocht zijn en de LP wil meedoen dan halen we handtekeningen op. Het aantal benodigde handtekeningen is afhankelijk van het soort verkiezing. Bekijk de video hoe dit in zijn werk gaat (februari 2018: De video zonder geluid richt zich op Tweede Kamerverkiezingen);

Met het formulier naar het gemeentehuis en dan…

Met het formulier dat je kunt aanmaken op de site van onze partner kun je naar je eigen gemeentehuis. Pas hier onderteken je onder toeziend oog van de ambtenaar die daarvoor bevoegd is, de ambtenaar stempelt en het ondertekende formulier geef je af aan de OSV-coördinator van de LP.

Dit ingevulde formulier kun je naar ons mailen (géén foto’s, alleen gescande PDF’s).

Wat doet de ambtenaar?
De ambtenaar controleert je identiteit gecontroleerd en laat je tekenen. De ambtenaar zet een stempel en met dit ondertekende en gestempelde formulier kun je terecht bij de LP. De LP verspreidt actief de standen van de nog benodigde ondersteuningsverklaringen (OSV’s), via nieuwsbrieven, sociale media en via partners

Wanneer kun je tekenen?

Het tekenen kan 14 dagen voor de dag van de kandidaatstelling tot de dag van de kandidaatstelling zelf.

Nederland is voor de Provinciale Statenverkiezingen ingedeeld in 20 kieskringen waar 30 handtekeningen benodigd zijn om op het stembiljet te komen. Bekijk hier de indeling.